1) Co znaczy 'noisy'? a) głośny b) hałaśliwy c) straszny 2) Dobierz przeciwieństwo do wyrazu 'interesting'? a) spooky b) polluted c) boring d) crazy 3) Które z tych miejsc znajdziesz w mieście? Zaznacz dwie odpowiedzi. a) banquet hall b) factory c) tumble dryer d) corner shop 4) Jak powiesz 'stacja benzynowa'? a) oil station b) benzin station c) Orlen d) petrol station 5) Jak powiesz 'iść prosto'? a) go forward b) go on c) go straight on d) go out 6) Co znaczy 'come down'? a) iść w dół b) zachorować c) skończyć się 7) Co znaczy 'look forward to'? a) z cierpliwością oczekiwać b) z niecierpliwością oczekiwać c) oczekiwać 8) Jak powiesz 'Mary sprzedała wszystko'? a) Mary sell out everything. b) Mary sells out everything. c) Mary sold out everything. 9) Znajdź błąd i popraw go: "Is those chair free"? a) this b) that c) those 10) Znajdź błąd i popraw go: "I don't want to buy in this shops". a) those b) that c) these 11) Znajdź błąd i popraw go: "Are you friends with these people over there?" a) this b) that c) those 12) Wstaw poprawny przedimek. 'We always like to take ..... trip in ..... July. a) the, - b) a, an c) a , - d) - , a 13) Wstaw poprawny przedimek. "Last year we went to ..... Slovakia". a) a b) an c) the d) - 14) Wstaw poprawny przedimek. "Andrzej Duda is ...... President of ........ Republic of Poland". a) a, a b) the, the c) an, - d) -, - 15) Wstaw poprawny przedimek. " I have lived in ....... Warsaw since 2017". a) a b) an c) the d) - 16) Wstaw poprawny przedimek. "....... Vistula is the longest river in Poland." a) a b) an c) the d) - 17) Jak mieli na imię mieszkańcy zamku na Niedzicy? a) Grażyna i Janusz b) Andrzej i Halina c) Brunhilda i Kazimierz d) Bogusław i Brunhilda 18) Jak zginęła Brunhilda? a) She slipped over. b) Her husband killed her. c) Her husband pushed her and fell into a well. 19) Wstaw poprawny przedimek: " I hope to see _______ River Nile one day." a) a b) an c) the d) - 20) Wybierz właściwy zaimek: "Hi Jana, _________ is my brother, Jake." a) this b) that c) those d) these 21) Wybierz właściwy zaimek: "Are __________ your notebooks over there?" a) this b) that c) those d) these

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?