1) Saya bersekolah di ........................................ . a) sk bandar seri alam b) SK Bandar seri Alam c) SK Bandar Seri Alam d) sk bandar seri Alam 2) Saya belajar di............................. . a) Kelas 1 adab b) Kelas 1 AdaB c) kelas 1 aDaB d) Kelas 1 Adab 3) Nama guru saya ialah ............................. . a) Cikgu Iskandar b) cikgu iskandar c) Cikgu iskandar d) cikgu Iskandar 4) Mata pelajaran yang saya sukai ialah ....................... . a) sains b) Sains c) SainS d) SAins 5) Saya mempunyai kawan yang bernama ........................ . a) ismail b) ISmail c) Ismail d) IsmaiL

Pilih jawapan yang betul.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?