1) Mad silah qasirah ialah  a) ha' yang berbaris sukun b) ha' yang berbaris fathah c) ha' dhamir yang berbaris dhommah atau kasrah bertemu huruf yang berbaris dan sebelumnya juga huruf yang berbaris 2) Berapakah qadar bacaan mad silah qasirah a) 4 harakat b) 2 harakat c) 4, 6 harakat 3) Berikut adalah simbul mad silah qasirah kecuali  a) syaddah b) ha' dhamir berbaris dhommah c) ha' dhamir berbaris kasrah 4) Berikut bacaan ha' dhamir berbaris dhommah kecuali a) mad silah qasirah b) mad silah qasirah c) mad silah qasirah 5) Berikut adalah bacaan ha' dhomir yang berbaris kasrah kecuali a) mad silah qasirah b) mad silah qasirah c) mad silah qasirah 6) Bacaan dibawah merupakan bacaan mad silah qasirah bagi  a) ha' berbaris dhommah b) ha' berbaris kasrah c) ha' berbaris fathah 7) Bacaan dibawah merupakan bacaan mad silah qasirah bagi  a) ha' berbaris dhommah b) ha' berbaris fathah c) ha' berbaris kasrah 8) Apakah simbul yang terdapat dalam kalimah dibawah  a) ha berbaris syaddah b) ha berbaris kasrah c) ha berbaris dhomah 9) Adakah dibawah merupakan bacaan mad silah qasirah bagi ha' dhomir berbaris dhommah ?  a) betul b) salah 10) Manakah antara yang berikut merupakan tanda bagi hukum mad silah qasirah a) ha' dhamir berbaris dhamah b) ha' berbaris shaddah

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?