1) Kako se zove glavni lik ovog romana? a) Heidi b) Klara c) Peter 2) Tko je autor ovog romana? a) Mato Lovrak b) Astrid Lindgren c) Johanna Spyri 3) Kako se zove Heidina najbolja prijateljica? a) Ana b) Klara c) Maria 4) Gdje je živjela Klara? a) u Frankfurtu b) u Berlinu c) u Stuttgartu 5) Tko je Heidi doveo djedu? a) teta b) majka c) baka 6) Koga opisuje ova rečenica? “A starac je postao još ogorčeniji i povučeniji, nije razgovarao ni sa kim a i njega su svi izbjegavali.” a) Heidinog oca b) Heidinog djeda c) Heidinog ujaka 7) S kojim se životinjama Heidi sprijateljila u planinama? a) s ovcama b) s kozama c) s kravama 8) Kako se zove Peterova majka? a) Adelheide b) Elsbeth c) Brigita 9) Peterova baka bila je... a) gluha b) slijepa c) nepokretna 10) Tko je posjetio Heidi u planinama na kraju romana? a) Klara b) teta Dete c) Peterova majka

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?