oplošje - Zbroj površina svih strana prizme naziva se, obujam (volumen) - Dio prostora koji tijelo zauzima je, pobočka - Bočna strana prizme naziva se, baze - Dva sukladna mnogokuta prizme nazivaju se, osnovni bridovi - Bridovi baze nazivaju se, trostrana prizma - Prizma kojoj je baza trokut naziva se, pravilna četverostrna prizma - Prizma kojoj je baza kvadrat naziva se, pravilna trostrana prizma - Prizma kojoj je baza jednakostranični trokut naziva se, šesterostrana prizma - Prizma koja ima osam strana naziva se, kocka - Prizma kojoj su sve strane sukladni kvadrati naziva se, kvadar - Uspravna prizma kojoj je baza pravokutnik naziva se, pobočje - Sve pobočke zajedno nazivamo,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?