1) Apakah maksud tingkah laku benar a) Tingkah laku yang sesuai dibuat dan diterima oleh masyarakat b) Tingkah laku yang betul berasaskan fakta dan bukti yang sah. c) Tingkah laku yang diterima oleh masyarakat d) Tingkah laku cermar dan berhati-hati e) Tingkah laku yang cermat.  f) Tingkah laku yang palsu. 2) Pilih tingkah laku yang bermoral a) Ponteng kelas. b) Berbohong c) Bercakap dengan sopan d) Berebut ketika menaiki bas. e) Makan dengan gelojoh f) Berbuat bising ketika guru mengajar 3) Antara berikut merupakan pernyataan bagi insan bermoral KECUALI a) Sentiasa berfikiran positif b) Tidak suka membuang masa c) Berdiri tegak apabila menyanyikan lagu Negaraku d) Membuang sampah me rata-rata tempat e) Membantu guru di sekolah f) Membantu bapa membasuh kereta 4) Kepentingan mempelajari moral ialah a) Membentuk perpaduan b) Mempunyai sifat pentingkan diri sendiri c) Mengamalkan rasuah d) Mewujudkan sifat malas dalam diri individu e) Menggalakkan perbuatan gangsterisme f) Tidak mengamalkan nilai murni 5) Antara berikut adalah kepentingan hidup Beragama atau berkepercayaan KECUALI a) Mendekatkan diri dengan Tuhan b) Dapat membezakan amalan baik dan buruk c) Menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri d) Menjadi manusia berakhlak mulia e) Mendapat kebahagiaan hidup f) Mendapat ke sejahteraan hidup 6) Antara amalan Beragama dan berkepercayaan adalah a) Bersyukur b) Berlebih-lebihan c) Tidak bersyukur d) Melakukan dosa e) Tidak menghormati agama lain f) Berbuat bising di kawasan keagamaan kaum lain 7) Potensi diri bermaksud a) Mempunyai kepandaian b) Bijak mengambil risiko c) Bakat, kebolehan atau kekuatan yang ada pada seseorang   d) Jalan mudah untuk berjaya e) Mempunyai pengetahuan asas f) Mencari idea baru 8) Antara berikut merupakan ciri keluarga bahagia KECUALI a) Hubungan mesra dan akrab b) Saling menghormati c) Saling menyayangi d) Peka akan perasaan ahli keluarga e) Mementingkan diri sendir f) Saling membantu 9) Kebaikan memilih sahabat2 positif ialah a) Keseorangan dalam setiap aktiviti b) Berasa sunyi di sekolah c) Mendapat bantuan dan sokongan moral secara ikhlas d) Belajar bersendirian e) Mempunyai ramai musuh f) Dibenci oleh orang lain 10) Antara berikut adalah ciri warga sekolah yang sejahtera KECUALI a) Saling menghormati antara satu sama lain b) Bekerjasama c) Bersikap prihatin d) Berdisplin dan beretika e) Bersopan santun f) Tiada toleransi

Kuiz Pendidikan Moral Tingkatan 1

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?