1) s vesel_m_ kamarády a) veselými b) veselímy c) veselýmy d) veselími 2) pohádka o lv_m králi a) lvím b) lvým 3) pro Jirkov_ rodiče a) Jirkovi b) Jirkovy 4) o zajímav_ch lidech a) zajímavých b) zajímavích 5) na sousedov_ kluky a) sousedovy b) sousedovi 6) s toulav_m_ kočkami a) toulavími b) toulavýmy c) toulavímy d) toulavými 7) pro Milanov_ kamarády a) Milanovi b) Milanovy 8) sov_ houkání a) soví b) sový 9) mil_ přítel a) milí b) milý 10) mil_ přátelé a) milý b) milí

Koncovky přídavných jmen.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?