unter dem Tisch - az asztal alatt, auf dem Teppich - a szőnyegen, an der Wand - a falon, hinter dem Haus - a ház mögött, vor dem Auto - az autó előtt, neben dem Stuhl - a szék mellett, über dem Spiegel - a tükör fölött,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?