zwischen der Lampe und dem Sessel - a lámpa és a fotel között, auf dem Tisch - az asztalon, unter dem Teppich - a szőnyeg alatt, an dem Spiegel - a tükrön, hinter dem Stuhl - a szék mögött, neben dem Auto - az autó mellett, über dem Sessel - a fotel fölött,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?