1) Fenotipul reprezinta însușirile unui? a) Individ de sex masculin b) Organism c) Nucleu 2) Părinții se mai numesc a) Descendenți b) Genitori c) Ascendenti 3) Hibridul reprezinta individul rezultat in urma unei? a) Mutații b) Incrucișări c) Dezvoltari rapide 4) Factorii ereditari se numesc a) Homozigoți b) Gene c) Mutații 5) Monohibradarea este încrucișarea între părinți,care se deosebesc a) Printr-o pereche de gene b) Printr-un caracter c) Printr-o gena 6) Genetica este știința care studiază a) Ereditatea b) Diviziunea celulara c) Valabilitatea lumii vii 7) Copii se mai numesc a) Genitori b) Descendenti c) Hibrizi 8) Factorii ereditari determină apariția a) Caracterelor b) Genelor c) Unor gene identice 9) Gameții sunt intotdeauna puri din punct de vedere a) Genetic b) Stintific c) Organic d) Gametic

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?