1) แตะ a) b) c) d) 2) แกะ (สัตว์) a) b) c) d) 3) แกะ (กริยา) a) b) c) d) 4) อาแปะ a) b) c) d) 5) แจกัน a) b) c) d) 6) แต่ a) b) c) d) 7) แบ a) b) c) d) 8) แก่ a) b) c) d) 9) แก้ a) b) c) d) 10) ดักแด้ a) b) c) d)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?