מגמות - מצאו מילת WOW בפסקה א' שורה 4, כי - מצאו מילת קישור בפסקה ב' שורה 10, "איך לישון טוב יותר?" - מהו הקטע הנלווה?, הוא מסייע לנו להבין יותר את הרעיון המרכזי של המאמר. - מהי מטרת הקטע הנלווה?, שיבוש בהפרעות ההורמונים ובחילוף חומרים של הגוף. - מהם הסיבות השונות להשמנה?, נכון - נכון או לא נכון - אנשים רבים חשבו שעייפות ועצבנות מעורר דחף לאכילת יתר, לא נכון - נכון או לא נכון - הסיכון לפתח השמנת יתר אצל אנשים היה גבוה ב46%, לא נכון. - נכון או לא נכון - כאשר ישנים פחות משש שעות בלילה,פעולות ההורמונים ומנגנון חילוף החומרים של הגוף לא משתנים., נכון. - נכון או לא נכון - במחקרים שבוצעו ב16 מדינות נמצא קשר בין מיעוט שעות השינה לבין השמנה בכל המחקרים., לא נכון.. - נכון או לא נכון - שעת שינה נוספת בילדות מגדילה את הסיכון להשמנת יתר בבגרות ב32%.., נכון.. - נכון או לא נכון - תוספת שעת שינה לילדים בני 3-12 תפחית את הBMI של הילד ב0.75.., נכון... - נכון או לא נכון - במחקר שנערך באוניברסיטת שיקגו נמצא כי קיצוץ בשעות השינה מפחית את הרגישות הגוף לאינסולין..., לא נכון... - נכון או לא נכון - העייפות לא משפיעה על מצב הרוח וירידה ביכולת השיפוט ובמוטיבציה...,

משקל שינה

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?