yn + ansoddair - Treiglad Meddal, yn + berfenw - Dim Treiglad, Treiglad Meddal - Mae'r treiglad hwn yn dilyn berf gryno, fy + - Treiglad Trwynol, Pa dreiglad sy'n dilyn yr arddodiad am, ar, at.... - Meddal, Mae enw lle yn treiglo'n ........ ar ôl 'yn' - drwynol, Berfenw - Gweithred e.e cerdded, neidio, ymosod, Ansoddair - Gair sy'n disgrifio e.e trist, uchel, tal, Berfau Cryno'r Gorffennol - Gwelais i, Teimlodd o/hi, Neidiodd o/hi, Berf Amhersonol Gorffennol - Adeiladwyd, Ymosodwyd,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?