ממישהו, ממשהו - מִ, זה שמתכוונים אליו - שֶׁ, בזמן ש.... - כְּשֶׁ, כמו - כְּ, למקום, זמן או דמות - לְ, במקום, זמן או מצב - בְּ,

אותיות השימוש

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?