1) ก่อนใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรควรปฏิบัติตนอย่างไร a) ทำความสะอาดขณะเครื่องจักรทำงานอยู่ b) ศึกษาวิธีการใช้ให้ดีก่อน c) ใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย d) ดูว่าแพงหรือไม่ ถ้าซื้อมาราคาแพงแสดงว่าคุณภาพต้องดี 2) ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ต่อท่อเข้ากับข้อต่อท่อหรือถอดท่อออกจากข้อต่อ a) ประแจคอม้า b) คีมล็อก c) เลื่อยตัดเหล็ก d) ตะไบกลม 3) ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจับท่อในกรณีในกรณีที่ต้องการบานปลายท่อ a) ประแจคอม้า b) เลื่อยตัดเหล็ก c) ตะไบกลม d) คีมล็อก 4) สว่านไฟฟ้าเหมาะสมกับงานชนิดใด a) ใส่สวิตช์ b) สามารถเจาะทั้งไม้ โลหะ และผนังคอนกรีต c) ขันตะปู d) ต่อฟิวส์ 5) อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เหมาะสำหรับขันสกรูที่มีช่องผ่าตลอด a) ไขควงแฉก b) ประแจ c) ไขควงแบน d) ไขควงเช็คไฟ 6) ค้อนชนิดใดเหมาะสำหรับใช้เคาะโลหะเพื่อขึ้นรูป a) ค้อนหัวกลม b) ค้อนยาง c) ค้อนปอนด์ d) ค้อนหงอน 7) ค้อนชนิดใดเหมาะกับช่างไม้ a) ค้อนยาง b) ค้อนช่างไฟ c) ค้อนหัวกลม d) ค้อนหงอน 8) ข้อใดต่อไปนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน a) ไม้ตะเคียนทอง b) ไม้สัก c) ไม้ประดู่ d) ไม้ตะแบก 9) ข้อใดต่อไปนี้นี้เป็นไม้เนื้อแข็ง a) ไม้ตะเคียนทอง b) ไม้ประดู่ c) ไม้ตะแบก d) ไม้สัก 10) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีกี่ประเภท a) 1 ประเภท b) 2 ประเภท c) 3 ประเภท d) 4ประเภท e) 5 ประเภท

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?