1) Ja som ..... a) trojuholník. b) obdĺžnik. c) štvorec. 2) Ja som ..... a) trojuholník. b) kruh. c) štvorec. 3) Ja som ..... a) valec. b) obdĺžnik. c) trojuholník. 4) Ja som .... a) kruh. b) kváder. c) trojuholník. 5) Tento geometrický útvar je .... a) kocka. b) valec. c) kváder. 6) Tento geometrický útvar je ..... a) kocka. b) kváder. c) ihlan. 7) Tento geometrický útvar je....  a) valec. b) štvorec. c) guľa. 8) Tento geometrický útvar je.... a) obdĺžnik. b) ihlan. c) kruh. 9) Koľko štvorcov je na obrázku? a) 1 b) 2 c) 3 10) Koľko kruhov je na obrázku? a) 3 b) 4 c) 5 11) Ja som ........ a) krivá čiara. b) rovná / priama čiara. 12) Ja som ..... a) krivá čiara. b) rovná / priama čiara. 13) Ja som .... a) otvorená čiara. b) uzavretá čiara. 14) Ja som..... a) bod A. b) bod . 15) Bod B ...... a) leží na čiare. b) neleží na čiare. 16) Bod C ...... a) leží na čiare. b) neleží na čiare. 17) Ja som ..... a) úsečka AB. b) bod A. c) bod B. 18) Z koľkých kociek je táto stavba? a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 19) Koľko kociek má stavba? a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 20) Ktorou farbou bude pokračovať vzor? a) červenou b) zelenou c) modrou d) žltou 21) Toto je ........ a) guľa. b) valec. c) kruh.

22. Geometria 1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?