1) Dlaczego Piłat wypuścił Barabasza? a) bo było święto Paschy b) bo Barabasz go o to poprosił c) bo lubił Barabasza 2) Skąd pochodził Szymon, który pomógł Jezusowi nieść krzyż? a) z Jerozolimy b) z Cyreny c) z Nazaretu 3) Która wśród podanych pieśni jest pieśnią wielkopostną? a) Serce Twe Jezu miłością goreje b) Pan Jezus już się zbliża c) Ach mój Jezu jak Ty klęczysz 4) Jak nazywa się niedziela, w którą obchodzimy pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy? a) Niedziela Miłosierdzia b) Niedziela Biała c) Niedziela Palmowa 5) Jak nazywa się świeca oznaczająca Chrystusa zmartwychwstałego? a) gromnica b) paschał c) roratka 6) Jak nazywamy apostoła, który mówił, że nie uwierzy w Zmartwychwstanie dopóki nie zobaczy żywego Jezusa: a) Jakub b) Tomasz c) Piotr 7) Gdy uczniowie szli do Emaus: a) dołączył do nich Jezus i nauczał ich, co napisali o Nim prorocy b) spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i od razu Go poznali c) spotkali niewiasty, które widziały Jezusa 8) Po Zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazał się najpierw: a) Piotrowi i Janowi b) niewiastom, które poszły do Grobu c) Apostołom w wieczerniku 9) Wielkanocne jajko jest symbolem: a) dobrobytu b) rodziny c) nowego życia 10) Udając się na Liturgię Wielkiej Soboty (Liturgię Paschalną) należy wziąć ze sobą: a) palmę b) świecę c) Koszyczek ze święconką 11) W jakim dniu Pan Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa? a) Wielki Czwartek b) Wielki Piątek c) Wielką Niedzielę 12) Jakimi obrzędami rozpoczyna się i kończy Triduum Paschalne? a) Mszą Wielkiego Czwartku i wigilią Paschalną b) Mszą Wielkiego Piątku i nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego c) Mszą Wielkiego Piątku i nieszporami II dnia świąt wielkanocnych 13) Co to jest Paschał? a) uroczysta szata księdza b) naczynie, w którym Żydzi przyrządzili paschę c) świeca zapalana od ognia paschalnego 14) Jakie dni nazywamy Triduum Paschalnym? a) Wielki Czwartek , Wielki Piątek i Wielką Sobotę b) Wielką Środę, Wielki Czwartek i Wielki Piątek c) Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną 15) Jaki kolor dominuje w Wielkim Poście? a) czerwony b) fioletowy c) zielony 16) Co to są Gorzkie Żale? a) modlitwa po każdej Spowiedzi św. b) procesja w czasie Triduum Paschalnego c) nabożeństwo odprawiane w czasie Wielkiego Postu 17) Ile stacji liczy Droga Krzyżowa ? a) 12 b) 14 c) 9 18) Ile dni Pan Jezus pościł na pustyni? a) tydzień b) 33 dni c) 40 dni 19) Dzień rozpoczynający Wielki Post to: a) Tłusty Czwartek b) Środa Popielcowa c) Wielki Piątek 20) Post ścisły obowiązuje: a) w Środę Popielcową i Wielki Piątek b) w każdy piątek roku c) w czasie Wielkiego Postu 21) Jedyny dzień w roku, w którym nie wolno odprawiać Mszy świętej, to: a) Wielki Piątek b) Wielki Czwartek c) Wielka Sobota 22) Pan Jezus umarł: a) w Wielką Niedzielę o godz. 12:00 b) w Wielki Piątek o godz. 15:00 c) w Wielki Poniedziałek o 17:00 23) Rezurekcja na cześć zmartwychwstałego Pan Jezusa, to: a) procesja b) adoracja c) pokuta 24) Adoracja Krzyża (ucałowanie go) odbywa się w: a) Wielki Czwartek  b) Wielki Piątek c) Wielką Sobotę 25) Triduum Paschalne (trzy dni święte) należy przeżyć: a) jak jeden dzień świąteczny b) po swojemu - wybrać to, co się chce c) w milczeniu 26) Pan Jezus umył nogi apostołom: a) w Wielki Wtorek b) w Wielki Czwartek  c) w Piątek 27) Po Mszy św. w Wielki Czwartek Najświętszy Sakrament zostaje ... a) przeniesiony do ciemnicy b) przyozdobiony c) zakryty 28) Czego symbolem jest ciemnica? a) grobu b) uwięzienia c) ogrodu Oliwnego 29) Jakie wydarzenie upamiętnia święcenie palm? a) przyjście 12 letniego Jezusa do Jerozolimy b) odnalezienie Jezusa w świątyni c) uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy 30) Co kapłan święci na początku Mszy św. sprawowanej w Niedziele Palmową? a) ogień b) wodę c) gałązki palmowe

Wielki Post i Triduum Paschalne

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?