Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś ____ żydowskim? ____ odpowiedział: ╋ Tak, Ja nim jestem. A gdy Go oskarżali ____ i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go ____: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. Jezus odrzucony przez swój naród. A był zwyczaj, że na każde ____ namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem ____. Gdy się więc zebrali, spytał ich ____: Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez ____ Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam ____? Odpowiedzieli: ____. Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają ____? Zawołali wszyscy: Na ____ z Nim! Namiestnik odpowiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z Nim! Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął ____ i umył ____ wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ____ i wydał na ____. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do ____ i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z Jego ____ i narzucili na Niego ____ szkarłatny. Uplótłszy ____ z ____ włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu ____. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, królu ____! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go ____, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc spotkali pewnego człowieka z ____, imieniem ____. Tego przymusili, żeby niósł ____ Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane ____, to znaczy Miejsce ____, dali Mu pić ____ zaprawione ____. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie ____. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest ____, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch ____, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, ____ Go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz ____ i w ____ dniach go odbudowujesz, ocal sam siebie; jeśli jesteś Synem ____, zejdź z krzyża. Podobnie ____ z uczonymi w ____ i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem ____: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał ____: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Od godziny ____ mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny ____. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: ╋ Elí, Elí, lemá sabachtháni? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie ____? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On ____ woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy ____, napełnił ją ____, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go ____. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto ____ przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia ____ i skały zaczęły pękać.____ się otworzyły i wiele ciał ____, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do ____ Świętego i ukazali się wielu.____ zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, ten był ____ ____.

Mt 27, 1-54 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?