1) Na desnoj strani slike vidimo? a) apostola Petra b) apostola Ivana c) Poncija Pilata 2) Dva čovjeka na slici su? a) Isus i Poncije Pilat b) Isus i apostol Petar c) apostol Petar i Poncije Pilat 3) Židovi su rekli Pilatu da Isusa? a) oslobodi b) razapne c) zatvori 4) Poncije Pilat je pitao Židove žele li osloboditi? a) Isusa ili Barabu b) Isusa ili Mateja c) Isusa ili Zvonimira 5) Pilatova žena govorila mu je? a) "Osudi Isusa još više." b) "Isus laže sve što kaže." c) "Nije kriv nizašto. Pusti ga." 6) Pilat je na ovoj slici? a) prao ruke zbog korone b) oprao ruke od krivnje c) prao povrće za ručak 7) Vojnici su Isusa? a) izrugivali b) zabavljali c) vodili na slobodu 8) Isusu su na glavu stavili krunu od? a) zlata b) srebra c) trnja 9) Isusu su odjenuli plašt jer su mu se rugali da je on? a) car b) kralj c) vojnik 10) Na leđa su mu vojnici stavili? a) teški križ b) lagani križ c) mali križ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?