Εγώ έχω ένα μήλο, Εσύ έχεις ένα μήλο, Αυτός έχει ένα βιβλίο, Αυτή έχει ένα βιβλίο, Αυτό έχει ένα σπίτι, Εμείς έχουμε ένα σπίτι, Εσείς έχετε ένα κρεβάτι, Αυτοί έχουν ένα κρεβάτι, Αυτές έχουν ένα ποδήλατο, Αυτά έχουν ένα ποδήλατο, Η Ελένη έχει ένα λεμόνι, Ο Γιάννης έχει ένα λεμόνι, Η Ελένη και ο Γιάννης έχουν ένα λεμόνι.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?