1) Ο δεκαδικός αριθμός 0,9 είναι το δεκαδικό κλάσμα... a) 9/10 b) 9/100 c) 9/1.000 d) 99/10 2) Ο δεκαδικός αριθμός 0,09 είναι το δεκαδικό κλάσμα... a) 9/10 b) 9/100 c) 9/1.000 d) 99/10 3) Ο δεκαδικός αριθμός 0,009 είναι το δεκαδικό κλάσμα... a) 9/10 b) 9/100 c) 9/1.000 d) 99/10 4) Ο δεκαδικός αριθμός 3,2 είναι το δεκαδικό κλάσμα... a) 32/100 b) 32/10 c) 32/1.000 d) 320/10 5) Ο δεκαδικός αριθμός 54,26 είναι το δεκαδικό κλάσμα... a) 5.426/10 b) 5.426/1.000 c) 5.426/10.000 d) 5.426/100 6) Το δεκαδικό κλάσμα 5/10 είναι ο δεκαδικός αριθμός... a) 0,05 b) 0,5 c) 0,005 d) 5,0 7) Το δεκαδικό κλάσμα 5/100 είναι ο δεκαδικός αριθμός... a) 0,5 b) 0,005 c) 5,0 d) 0,05 8) Το δεκαδικό κλάσμα 5/1.000 είναι ο δεκαδικός αριθμός... a) 5,0 b) 0,5 c) 0,005 d) 0,05 9) Το δεκαδικό κλάσμα 43/100 είναι ο δεκαδικός αριθμός... a) 0,43 b) 4,3 c) 0,043 d) 4,30 10) Το δεκαδικό κλάσμα 43/10 είναι ο δεκαδικός αριθμός... a) 0,043 b) 0,43 c) 4,3 d) 4,30

Δεκαδικοί Αριθμοί & Δεκαδικά κλάσματα

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?