Co patří mezi živé přírodniny? Uveď příklady., Co patří mezi neživé přírodniny? Uveď příklady., Vyjmenuj tři vzácné nerosty., Horniny jsou složeny z nerostů. ANO/ NE, Magnetovec je silně magnetický. ANO/ NE, Žula je tvrdá hornina složená ze tří nerostů (slída, živec, křemen). ANO/ NE, Jaké má využití žula? , Vše, co pochází z přírody, nazýváme přírodninami. Dělíme je na přírodniny .............. a ...............(doplň)., Jaké znáš druhy uhlí? , Jak vznikla ropa? , K čemu se využívá ropa? , Jak vzniklo uhlí? .

Živá a neživá příroda

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?