1) okul (eş anlam?) a) al b) siyah c) beyaz d) mektep 2) zengin (eş anlam ? ) a) varlıklı b) fakir c) cömert d) paralı 3) güney (zıt anlam?) a) doğu b) batı c) kuzey d) sıcak 4) bayat (zıt anlam?) a) temiz b) taze c) sıcak d) güzel 5) doktor (eş anlam?) a) muallim b) Öğretmen c) hekim d) sağlıkçı 6) beyaz (eş anlam-zıt anlam?) a) siyah b) al c) ak d) kırmızı 7) ülke (eş anlam?) a) vatan b) yurt c) Türkiye d) millet 8) misafir (eş anlam?? a) akraba b) zengin c) konuk d) çirkin 9) talebe a) Öğrenci b) Öğretmen c) muallim d) muallime 10) fayda ( eş anlam-zıt anlam ?) a) yarar b) sert c) yumuşak d) zarar 11) hatıra a) günlük b) anı c) sevinç d) ıslak

eş anlam-zıt anlam

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?