השורש ח.ש.ב - שם הפעולה, השורש ע.ב.ד - שם הפועל, השורש ח.ש.ב - שם הפועל, השורש ש.פ.ט - שם הפעולה + ה' היידוע, השורש ע.ב.ד - שם הפעולה + ה' היידוע, השורש ש.פ.ט - שם הפועל, השורש ח.ש.ב - פועל, השורש ע.ב.ד - שם הפעולה + כינוי שייכות, השורש צ.ב.ע - שם הפעולה, השורש צ.ב.ע - שם הפועל, השורש א.ר.ז - שם הפועל, השורש א.ר.ז - שם הפעולה + ה' היידוע, כתיבה - שם הפועל / פועל / שם הפעולה, שינה - שם הפועל / פועל / שם הפעולה, להוסיף - שם הפועל / פועל / שם הפעולה, החלמתי - שם הפועל / פועל / שם הפעולה, חלום - שם הפועל / פועל / שם הפעולה, לפרוח - שם הפועל / פועל / שם הפעולה, מעצבות - שם הפועל / פועל / שם הפעולה, דייג - שם הפועל / פועל / שם הפעולה, פריחה = שם פעולה. מהו שם הפועל?, מגינים = פועל. מהו שם הפעולה ומהו שם הפועל?.

שם פעולה ושם הפועל - תרגול

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?