1) Co je to marketing? a) Nauka o trhu, podnikatelská koncepce b) Způsob technologického zajištění výroby c) Druh finančního zajištění 2) Vyber cíle marketingu: a) Zajištění odbytu výroků b) Ekonomická stagnace c) Zajištění spokojenosti zákazníků d) Zajištění propojení světových ekonomik e) Zvýšení množství peněz v oběhu f) Zajistit naplnění poptávky 3) Vyber úlohy marketingu: a) Zajistit růst bankovního sektoru b) Uspokojení potřeb zákazníků c) Zpestřit legislativní rámec země d) Přizpůsobit svou nabídku e) Posílit konkurenceschopnost 4) " V hlavní roli výroba, široce dostupné výrobky za nízké ceny." O jakou koncepci se jedná? a) Prodejní b) Výrobní c) Marketingovou d) Koncepci sociálního marketingu e) Novou éru f) Výrobkovou 5) "V hlavní roli trh a přání zákazníka." O jakou koncepci se jedná? a) Výrobní b) Prodejní c) Novou éru d) Marketingovou e) Výrobkovou f) Koncepci sociálního marketingu 6) "V hlavní roli způsob prodeje, prostor pro reklamu, firma přesvědčuje zákazníky ke koupi". O jakou koncepci se jedná? a) Novou éru b) Výrobní c) Výrobkovou d) Koncepci sociálního marketingu e) Marketingovou f) Prodejní 7) Vyber všechny nástroje marketingového mixu včetně těch, které se používají v hotelnictví. a) Cena b) Lidé c) Technologie d) Peníze e) Propagace f) Velikost podniku

Opakování - Marketing - Kapitola 1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?