1) ?מה הוא ערך החברות ביצירה a) יואבי אומר אבא לא b) יואבי קובר את החזיר בחיים c) יואבי מסרב לאביב ולא שובר את החזיר 2) ?כיצד מתבטא המקור החיצוני לערך ביצירה(לישבור את החזיר) a) משפט זה מבטא את ערך החברות בכך שהליכה ביחד - עמידה מול האתגרים יד ביד, שוויוניות, מבטא חברות טובה ומכבדת מאשר אחד מהם מוביל והשני משתרך אחריו. b) משפט זה מבטא את ערך החברות בכך שהליכה ביחד לא מבטא כלום אלה הליכה אחד אחרי השני היא הטובה ביותר c) משפט זה מבטא את ערך החברות בכך שהליכה לבד היא הטובה ביותר ותמיד עדיף לבד מאשר יחד 3) ?מה מבטא המשפט ממקור החיצוני(האומץ האמיתי טמון ביכולת לחיות למען הדבר שמאמינים בו ולסבול למענו) a) מבטא את היכולת של האדם להיות שונה מהסביבה ולעמוד על הרצונות שלו. b) מבטא את היכולת של האדם להיות כמו הסביבה ולעשות כל מה שהסביבה עושה. c) מבטא את יכולת האדם לסבול למען הדבר שרוצה d) מבטא את היכולת של האדם להיות שונה מהסביבה אך להקשיב לרצונות כל השאר ולעשות גם את רצונותיו. 4) ?כיצד קישרנו בין הערך(אומץ) לימי הקורונה(לשבור את החזיר) a) קישרנו את הערך למציאות חיינו בימים אלה אנו לומדים מהבית ואנשים יש אומץ לנסות את הזום וללמוד את הכלי ולא להישאר בעבר b) קישורנו את הערך למציאות חיינו בכך שכולם הולכים ללמוד בבית הספר c) קישורנו את הערך למציאות חיינו בכך שהרבה מורות לא הגיעו לשיעורי זום והתלמידים נשארו בבית ולא עשו כלום d) קישורנו את הערך למציאות חיינו בכך שכל החנויות נפתחו בזמן הקורונה ולא פחדו להיתפס 5) ?כיצד המשפט מהמקור החיצוני(אל תסתכל בקנקן אלא בתוכו) מתקשר לערך היצירה(קבלת האחר) a) במשפט זה מסבירים שצריך להתייחס ולהסתכל על כל אדם לפי אישיותו וערכיו, ולא על פי מראהו החיצוני בלבד וכך לכבד את האחר b) במשפט זה מסבירים שצריך להתייחס ולהסתכל על כל אדם לפי מראהו החיצוני בלבד ולא להתייחס לאישיות ובכך לחבד את האחר c) במשפט זה מסבירים שצריך להתייחס ולהסתכל על כל אדם לפי מראהם החיצוני וגם על פי אישיותם וכך לכבד את האחר d) במשפט זה מסבירים שצריך להסתקל על החומר שהקנקן בנוי ממנו לא מה שיש בפנים 6) ?כיצד מתבטא ערך(קבלת האחר) ביצירה a) אנשים רבים ביניהם תושבי צפת, זלמן והפלחים שפטו את המראה החיצוני של למך ולא את האישיות שלו. בסוף הסיפור למך התגלה כרגיש בשונה ממראהו החיצוני b) אנשים רבים ביניהם תושבי צפת התיחסו לזלמן כמו כל בן אדם אחר c) אנשים רבים ביניהם תושבי צפת שנאו את זלמן והתייחסו אליו בזלזול רב 7) ?איך הגיבו הצפרדעים כאשר כאשר הצפרדע החרש הצליח לקפוץ a) הם היו מופתעים ועדדו את הצפרדע השני לנשות לקפוץ b) הם התעצבנו עליו כי הם אמרו לו לא לקפוץ c) הם לא שמו לב אליו כי הוא לא הקשיב להם 8) ?מה עשו הצפרדעים לאחר ששתי צפרדעים נפלו לתוך הבור a) הם אמרו להם לחכות עד שהמים יעלו b) הם אמרו לו ליקפוץ c) הם לא אמרו כלום d) השארו אותם לבד 9) ?כיצד המקור החיצוני(סיפור אגדה על אהרון) מתקשר לערך ביצירה(שמונה עיניים) a) אהרון מפייס בין כמה שיותר אנשים ולכן הוא ניקרא רודף שלום b) אהרון מפייס רק בינו לבין עצמו c) אהרון מפייס רק לאלה שמשלמים לו d) אהרון לא מפייס כלל 10) ?מה עשה אהרון כשגילה על הריב בין החברים a) פייס בן שתי החברים b) לא עשה כלום c) הלך ופייס רק אחד החברים ולשני לא בה  11) ?מה עשה העם לאחר מותו של אהרון a) התעבלו עליו b) לא עשו כלום c) ביקשו מה' להביא עוד אחד 12) ?כיצד כשרנו את שאלת החקר לערך(נקמה) היצירה(שמונה עיניים) a) קישרנו את הערך למציאות חיינו בכך שכיום נקמה היא דבר מאוד, נפוץ אנשים מתנקמים באנשים אחרים ולהפך b) קישרנו את הערך למציאות חיינו בכך שכיום אף אחד לא מתנקם אחד לא מתנקם אחד בשני c) קישרנו את הערך למציאות חיינו בכך שכיום נקמה היא דבר נדיר ביותר מי שנוקם נשפט לדין!

עבודה בספרות

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?