1) Efo pwy ydych chi yn cydymdeimlo yn y ffilm 'Tylluan Wen'? 2) Esboniwch sut mae cerddoriaeth yn chwarae rhan bwysig yn y ffilm. 3) Disgrifwch unrhyw ddwy olygfa sydd yn gwneud defnydd da o dechnegau camera /sain / gwisg 4) Beth ydi'r gwendidau yn y ffilm 'Tylluan Wen' yn eich barn chi? 5) 'Yn y ffilm 'Tylluan Wen' mae'r merched yn llawer pwysicach na'r dynion.' Trafodwch y gosodiad hwn gan roi eich barn. 6) Esboniwch sut mae'r cymeriadau Roger a Mary yn bwysig i blot y ffilm 'Tyllluan Wen.' 7) Cyflwynwch sut mae'r ffilm 'Tylluan Wen' yn gwneud defnydd effeithiol o dechneg ol-flach. 8) Disgrifiwch yr olygfa orau a'r olygfa waethaf yn eich barn chi o'r ffilm 'Tylluan Wen.' Cofiwch roi cyd-destuna rhesymau. 9) Esboniwch beth ydi'r cysylltiadau rhwng y ffilm 'Tylluan Wen' a Chwedl Blodeuwedd.

'Tylluan Wen' - Tasgau Llafar

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?