gospodarska - sila, porazdelitev - sredstev, izginjanje - srednjega sloja, starajoča - družba, globalno - segrevanje, prerazporeditev - dobrin, človek - z veliko začetnico, hiti - počasi, čustveno - hendikepiran, ležerno - življenje, pehati se - za+6, želja - po dobičku, živeti - pod mostom, kršenje - človekovih pravic, kriza - moralnih vrednot, neenakopraven položaj - žensk, pod pragom - revščine,

6_sbž 3b_besedišče

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?