Podstatná jména - Názvy osob, zvířat, věcí (např. popelář, kočka, počítač), Číslovky - Vyjařují počet nebo pořadí (např. sto, tři, devatero, sedmero), Slovesa - Vyjadřují činnost nebo stav (např. psát, počítat, sedět, jíst), Předložky - Spojují se s podstatnými nebo přídavnými jmény (např. na, před, pod, mezi, pro), Spojky - Spojují slova nebo věty (např. a, i, ani, nebo, ale, protože, že, vždyť)),

Slovní druhy, které už umíme!

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?