Ysgrifennwch sgwrs rhwng Angharad a Mair wedi i Angharad ddarganfod y gwir am ei theulu., Lluniwch fap-meddwl sydd yn dangos datblygiad y thema 'Celwydd' yn y nofel 'O Ran.', Lluniwch fap-meddwl sydd yn dangos datblygiad y thema 'Euogrwydd' yn y nofel 'O Ran.', Ysgrifennwch ymson Myng-gu yn angladd Anti June., Dewiswch unrhyw dri dyfyniad o'r nofel 'O Ran' ac esboniwch eu pwysigrwydd a'u harwyddocad., Ysgrifennwch ddyddiadur Ifan Gwyn yn dilyn ei ymweliad o ag Angharad efo Mynwent Llanybydder., Ysgrifennwch ddeg cwestiwn am y nofel 'O Ran' y byddech yn dymuno eu gofyn i Mererid Hopwood., Lluniwch fap-meddwl yn dangos pwysigrwydd Anti June i blot a datblygiad y nofel 'O Ran.', Ysgrifennwch adolygiad o'r nofel 'O Ran'; rhaid i chi drafod y stori a rhoi barn..

'O Ran' - Tasgau Ysgrifenedig

Theme

Options

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?