1) Jak se určuje tento geometrický útvar? a) trojúhelník b) čtverec c) obdélník 2) Jak se nazývá tento geometrický útvar? a) trojúhelník b) čtverec c) obdélník 3) Čtverec i obdélník jsou a) čtyřúhelníky b) pětiúhelníky c) osmiúhelníky 4) Čtverec má všechny strany stejně dlouhé. a) ano b) ne 5) Obdélník má všechny strany stejně dlouhé. a) ano b) ne 6) Sousední strany čtverce jsou kolmé. a) ano b) ne 7) Protější strany obdélníku jsou kolmé. a) ano b) ne 8) Kolik vrcholů má obdélník? a) 5 b) 4 c) 3 9) Protější strany čtverce jsou rovnoběžné. a) ne b) ano 10) Obdélník má 5 stran. a) ne b) ano 11) Jaké body náleží OBDÉLNÍKU? a) G, K, L b) E, K, L c) B, S, M 12) Které body náleží ČTVERCI? a) L, S, C. b) K, N, G c) R, S, K

Čtverec a obdélník

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?