המעגל, משיק למעגל, תיכון (או תיכונים) במשולש, חוצה זווית (או חוצי זווית) במשולש, משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, משולש שווה צלעות, מקבילית, מעוין, טרפז, ריבוע, מלבן, דלתון, קטעים מקבילים, זוויות במעגל, מעגל חוסם, קוטר, משולשים דומים, מיתר (או מיתרים) במעגל, שני מעגלים, קשת (או קשתות) במעגל, מעגל חסום, קטע אמצעים במשולש, קטע אמצעים בטרפז, משפטי חפיפה, משפטי דימיון, צלע גדולה מצלע אחרת, אנך אמצעי, גבהים במשולש, קטע שיוצא ממרכז המעגל.

למורים - קלפי שליפה - גיאומטריה

Theme

Options

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?