Safeviler - Osmanlı Devleti için ciddi bir dinî ve siyasi tehdit unsuru olan ve Yavuz’un tahta çıktığında ortadan kaldırmak istediği devlet, toplar ve tüfekli yeniçeri - Yavuz’un ordusunu Çaldıran Savaşı’nda, Şah İsmail’in ordusuna karşı üstün kılan faktör, Turnadağ - Dulkadiroğulları’nın topraklarının Osmanlı yönetimine geçtiği savaş, İdris-i Bitlisi - Akkoyunlu Devleti’nde saray kâtipliği yapan ve Doğu siyaseti hakkında danışmanlık yapan bilgin, Mercidabık Savaşı - Osmanlılara Mısır’ın yolunu açan ve Memlûklular’e karşı kazanılan savaş, Ridaniye - Memlûklular’ın sonlandığı savaş, Kanuni Sultan Süleyman - Osmanlı Devleti’nde en uzun süre tahtta kalan padişah, Kanuni - Adalet alanında taviz vermemesi ve özellikle devletle toplum yapısına dair kanunları uygulamaya koyması nedeniyle I. Süleyman için kullanılan unvan, Martin Luther - Kanuni tahta çıktığında Avrupa’da mezhep kavgalarını neden olan kişi – Martin Luther, Belgrad - Macaristan yolunun Osmanlılara açıldığı fetih,

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 2

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?