1) מערכת צירים ושיעורי נקודה במערכת צירים במישור [x,y] 2) נקודות חיתוך קו ישר עם הצירים 3) מרחק בין שתי נקודות הנמצאות על אותו ציר 4) מרחק נקודה הממוקמת ברביעים מהצירים 5) נוסחת המרחק בין שתי נקודות במישור 6) חישוב שטח משולש 7) חישוב שטח של משולש במערכת הצירים 8) חישוב שטח דלתון 9) חישוב שטחים המורכבים ממצולעים כלליים ע"י הפרש או סכום שטחים 10) טכניקה אלגברית

מהם הנושאים המסייעים לפתרון הבעיה בחטיבה העליונה?

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?