öz denetim , dürüstlük, adalet, sabır, vatanseverlik, sorumluluk, yardımseverlik, sevgi, saygı,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?