ΕΤΟΙΜΑΖΩ - .......το φαγητό(ρήμα), ΕΤΟΙΜΟΣ - Είμαι ... για το αυριανό πάρτι, ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - θηλυκό ουσιαστικό, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - Χρειάζεται μεγάλη.....για να φτιάξω κουλουράκια, ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΟΣ - Πάντοτε είσαι ..... ό,τι κ αν γίνει, ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟ - Αυτό το κτίριο είναι ......., ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΣ - Σύνθετο επίθετο αρσενικού γένους ,

οικογένεια έτοιμος

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?