Mianownik - kto? co ?, Dopełniacz - kogo? czego? ( niema ), Celownik - komu? czemu? ( się przyglądam? ), Biernik - kogo? co ? (widzę?), Narzędnik - z kim? z czym? (idę?), Miejscownik - o kim? o czym? ( myślę? ), Wołacz - o! ( chodź do mnie...!),

„Nauka z zabawą” - szukanie z słów. Uczymy się deklinacji część 1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?