politika popuštanja - politika protiv rata, Osovina Rim-Berlin - političko povezivanje Njemačke i Italije, Anschluss - pripajanje Austrije Njemačkoj 1938., trojni pakt - potpisale ga Njemačka, Italija i Japan 1940., početak rata - 1. rujna 1939., Ante Pavelić - poglavnik NDH, Hrvatska - proglašenje 10. travnja 1941. Nezavisna Država ________, dio hrvatske obale - Rimskim ugovorima 1941. NDH predaje Italiji, SSSR - Operacija Barbarossa napada, SAD - Japan napada Pearl Harbor u rat ulazi, Josip Broz Tito - vođa KPJ , kapitulirala - Italija je 8. rujna 1943., trojice - prvi sastanak 1943. "velike _______" , AVNOJ - najviše predstavničko tijelo naroda u Jugoslaviji , ZAVNOH - najviše predstavničko tijelo u Hrvatskoj, Japana - rat završava kapitulacijom ______, atomsku - Amerikanci bacaju _______ bombe na Hirošimu i Nagasaki, križni put - mnogo stradalih ustaških vojnika, domobrana i civila,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?