εικονομάχοι - υποστήριζαν τις αποφάσεις του αυτοκράτορα, εικονολάτρες - υπερασπίζονταν τη λατρεία των εικόνων, εικονομαχία - εσωτερική διαμάχη ανάμεσα στους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, Θεοδώρα - σύγκληση Ζ Οικουμενικής Συνόδου, συμφιλίωση χριστιανών/αναστήλωση των εικόνων - γιορτάζεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας, Ζ' Οικουμενική Σύνοδος - η λατρεία των πιστών απευθύνεται στα ιερά πρόσωπα και όχι στα υλικά των εικόνων,

Κεφαλαιο 7 Ενότητα Γ (α)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?