Jak nazywa się jedyny bóg w islamie?, Jak się nazywa święta księga, w której zostały zapisane najważniejsze reguły islamu?, Podaj nazwę miasta, do którego muzułmanie udają się z pielgrzymką i w stronę którego się modlą?, Ile razy dziennie modlą się muzułmanie?, Wymień osiągnięcia Justyniana Wielkiego., Podaj nazwę tej świątyni., Jaką nosi nazwę ten typ malowidła?, Który władca Franków przyjął chrzest w obrządku katolickim?, Podaj rok, w którym Karol Wielki przyjął koronę cesarską z rąk papieża Leona III?, W którym roku nastąpił podział państwa Franków?, Kogo Otton I pokonał nad rzeką Lech w 955 r.?, Na czym polegała idea monarchii uniwersalnej Ottona III?, Jak nazywał się senior, który nie podlegał żadnemu innemu seniorowi?, Podaj nazwę ceremonii, w której wasal przyrzekał wierność seniorowi., Jak się nazywał pierwszy twórca ponadplemiennego państwa słowiańskiego?, Jak się nazywało zgromadzeni podczas którego Słowianie podejmowali najważniejsze decyzje?, Jaki wpływ miało chrześcijaństwo na rozwój kultury Słowian?.

Początki średniowiecza_sprawdzian

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?