____ a nosohltan přímo souvisejí s okolním prostředím. Proto bývají často napadeny ____ nebo bakteriemi. Mezi nejčastější ____ patří rýma, angína, zápal plic a ____. Kouření vyvolává velmi závažné onemocnění, kterým je ____ plic.

dýchací soustava 3

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?