1) apakah definisi rupa ? a) mempunyai pelbagai fungsi b) pertemuan hujung sesuatu garisan dengan permulaan c) menghasilkan kotak silinder d) lingkaran garis luarnya 2) Antara berikut, gambar rajah manakah yang menunjukan rupa organik? a) b) c) d) 3) Antara berikut, yang manakah merupakan ciri rupa organik? a) Bersudut tepat  b) Rupa terkawal c) Sempadan yang lurus d) Rupa yang terkawal 4) Gubahan olahan rupa berikut telah dihasilkan daripada a) Gubahan rupa positif b) Gubahan rupa geometri c) Gubahan rupa negatif d) Gabungan rupa positif dan rupa negatif 5) Cantuman rupa ini boleh mewujudkan bentuk a) kon b) kubus c) silinder d) piramid 6) rupa geometri mempunyai a) sudut b) corak c) bentuk d) jalinan 7) bentuk ilinder yang ditunjukkan dalam gambar rajah berikut mempunyai a) satu permukaan b) dua permukaan c) tiga permukaan d) empat permukaan 8) Bentuk ilusi pada gambar rajah yang diberikan dihasilkan melalui teknik a) catan b) tenunan c) lukisan d) anyaman 9) Apakah fungsi rupa? a) boleh menghasilkan corak, lambang dan logo b) mempunyai empat dimensi c) dapat menghasilkan ruang d) tidak menghasilkan corak

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?