ถูกต้อง: 6+6, 6x2, 7+5, 9+3, 14-2, 18-6, 4x3, 10+2, 8+4, 12x1, ไม่ถูกต้อง: 8+6, 5+9, 10x1, 9+8, 6+3, 12-3, 3x2, 7x2, 8+3, 10+3,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?