ถูกต้อง: ขึ้นทิศตะวันออก, ตกทิศตะวันตก, Sun, ขึ้นและตกเป็นเส้นโค้ง, เที่ยง=ดวงอาทิตย์ตรงหัว, , หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านซ้าย คือทิศเหนือ, โลกโคจรอบดวงอาทิตย์ 365 วัน, โลกหมุนรอบตัวเอง 1 วัน, ดวงอาทิตย์ให้พลังงานแสง, ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อน, ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุด, การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช, ให้ความอบอุ่น, เกิดกลางวันกลางคืน, ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์, โลกเป็นดาวเคราะห์, ดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง, ดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง, ไม่ถูกต้อง: ขึ้นทิศตะวันตก, ตกทิศตะวันออก, ขึ้นและตกเป็นเส้นตรง, เช้า=ดวงอาทิตย์ตรงหัว, หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านซ้าย คือทิศใต้, โลกโคจรอบดวงอาทิตย์ 360 วัน, โลกหมุนรอบตัวเอง 2 วัน, ดวงอาทิตย์ให้พลังงานกล, ดวงอาทิตย์ให้พลังงานลม, โลกเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุด, การสังเคราะห์ด้วยแสงของสัตว์, ให้ความหนาวเย็น, ดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์, โลกเป็นดาวฤกษ์, ดาวฤกษ์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง, ดาวเคราะห์คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง,

การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?