1) "หัวใจ" ทำหน้าที่อะไรภายในร่างกาย? a) ดูดเลือด b) ย่อยอาหาร c) สูบฉีดเลือด d) ไม่มีหน้าที่ 2) "หัวใจ" ได้รับสารอาหารมาจากอวัยวะใด?  a) ตับ b) ปอด c) กระเพาะอาหาร d) ลำไส้ใหญ่ 3) สถานที่ที่มีพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดคือสถานที่ใด? a) ทะเลทรายซีเรีย b) ทะเลทรายโกบี c) ทะเลทรายอาหรับ d) ทะเลทรายซาฮารา 4) สูตรคำนวณงาน​ ภายในตัวเลือกข้อใดถูกต้อง? a) D=m/v b) W=f×s c) P=w/t d) I=v/r 5) "สปริง" เป็นพลังงานแบบใด? a) พลังงานคลื่น b) แรงยืดหยุ่น c) พลังงานศักย์​ยืดหยุ่น d) พลังงานศักย์​ 6) "วิทยุ" เป็นพลังงานแบบใด?  a) พลังงานคลื่น b) แรงยืดหยุ่น c) พลังงานศักย์​ยืดหยุ่น​ d) พลังงานศักย์​ 7) "ลูกบอลขณะเคลื่อนที่" เป็นพลังงานแบบใด? a) พลังงานคลื่น b) แรงยืดหยุ่น​ c) พลังงานจลน์​ d) พลังงานศักย์​ 8) "พลังงานแสง" คือพลังงานประเภทอะไร? a) พลังงานอาวุธ​ร้ายแรง​ b) พลังงานส่องแสงสว่าง c) พลังงานแรงยืดหยุ่น d) พลังงานโมเลกุล 9) "น้ำมัน" มีแหล่งกำเนิดมาจากอะไร? a) ดิน b) หิน c) ไม้ d) พืช-สัตว์ 10) "อุปกรณ์" ในข้อใด​ที่มีกระแสไฟฟ้า?  a) ตู้เย็น b) โต๊ะ c) หนังสือ d) กระดานโต้คลื่น

พลังงาน

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?