ŚMIECH, ODDYCHA, GŁUCHNĄ, UCICHŁ, WĄCHA, SŁUCHA,

Z diagramu wykreśl czasowniki z ch. Każdy z nich zapisz obok odpowiedniego wyrazu uzasadniającego jego pisownię.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?