ถูกต้อง: 5 + 7 = 12, 7 + 2 = 9, 9 + 9 = 18, 7 + 23 = 30, 12 + 12 = 24, 10 + 5 = 15, 8 + 4 = 12, ไม่ถูกต้อง: 7 + 7 = 13, 5 + 6 = 12, 9 + 2 = 10, 7 + 4 = 10, 2 + 8 = 11,

เกมบวกเลขให้ถูกต้อง

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?