1) מי זאת גרטה טונברג a) ראש הממשלה b) ילדה שאכפת לה מהסביבה c) שחקנית d) זמרת 2) מה זה התייעלות אנרגטית a) נסיון להפחית את צריכת האנרגיה b) חיסכון בחשמל c) הפחתת זיהום האוויר d) כל התשובות נכונות 3) מה זה התחממות גלובלית a) כדור הארץ מתחמם b) שהבית מתחמם לבד c) שהמוח מתחמם d) שכולם רוצים חימום 

התייעלות אנרגטית

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?