1) 50 nin % 20 fazlası kaçtır? a) 60 b) 40 c) 55 2) 60 ın %70 fazlası kaçtır? a) 104 b) 40 c) 102 3) 100 ün % 200 üfazlası kaçtır? a) 500 b) 400 c) 300 4) 600 ün % 50 eksiği kaçtır? a) 400 b) 300 c) 350 5) 100 ün %60 fazlasının %40 eksiği kaçtır? a) 62 b) 66 c) 64 6) 4 ün %150 si kaçtır a) 6 b) 7 c) 5 7) 80 in %40 ı kaçdır? a) 42 b) 32 c) 52 8) 3 ün %200 ü kaçtır? a) 6 b) 3 c) 5 9) 60 ın% 40 ı kaçtır? a) 20 b) 30 c) 24 10) 90 un % 80 i kaçtır? a) 80 b) 72 c) 70 11) 11 in %200 ü kaçtır? a) 30 b) 20 c) 22 12) 70 in %550 si kaçtır? a) 385 b) 400 c) 365 13) 40 ın %5 i kaçtır? a) 2 b) 3 c) 1 14) 50 nin % 50 si kaçtır? a) 26 b) 25 c) 24 15) 55 in % 80 i kaçtır? a) 43 b) 44 c) 42 16) 20 nin %20 si kaçtır a) 2 b) 5 c) 4 17) 88 in % 50 si kaçtır a) 49 b) 44 c) 40 18) 60 ın %1000 i kaçtır= a) 600 b) 700 c) 6 19) 77 nin % 500 ü kaçtır? a) 385 b) 400 c) 360 20) 360 ın %5000 ünün %1 i kaçtir a) 18 b) 3000 c) 5000

matematik yüzdeler

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?