חובה עליך לקפוץ על רגל אחת עשרים פעם, חובה עליך לאמר קוקוריקו חמש פעמים, חובה עליך לקפוץ על חבל שמונה פעם, חובה עליך לעשות מאה כפיפיות בטן, תאמר אמת כמה קיבלת במיבחן בחשבון?, תאמר אמת העים אתה אוהב ישומי מחשב?, תאמר אמת העים אתה אוהב ספורט?, תאמר את האמת העים אתה אוהב שפה?.

אמת או חובה

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?